NOLS Wilderness Medicine Första-Hjälpenkurser

View this information in English / Klicka för information på engelska

NOLS_WM_BADGE_wBKG copyCrossing Latitudes arrangerar NOLS Wilderness Medicine första-hjälpenkurser i Skandinavien, Europa och i USA. Fokus på NOLS sjukvårdskurser  ligger på hur vi tar hand om en skadad person tills hjälp kommer.

WFA = Wilderness First Aid 20-30 timmar. Undervisas på svenska, finska eller engelska.

WAFA = Wilderness Advanced First Aid 40-46 timmar. Undervisas på svenska eller engelska.

WFR = Wilderness First Responder 80 timmar+. Undervisas bara på engelska.

WFR-R = Wilderness First Responder Recertification 24 timmar+. Undervisas bara på engelska.

WEMT = Wilderness Emergency Medical Technician 200 timmar. Undervisas bara på engelska. WEMT kurserna undervisas bara i USA.

NOLS Wilderness Medicine kurser är intensiva med 50% praktik och realistiska scenarier. Vårt kursmaterial täcker patient-undersökning, ryggradsskador, skallskador, sårskötsel, benbrott, allergier och mycket, mycket mer. Efter en kurs med oss får deltagare antingen ett svensk hjärt- och lungräddning kompetenskort eller NOLS CPR kort samt NOLS Wilderness Medicine internationella certifiering (2 år).

Om friluftsliv är ditt intresse då borde första-hjälpen också vara det! En olycka händer så lätt!

NOLS är en internationell organisation vars mål är att via expeditioner undervisa ledarskap, miljö och etik, expeditionsdynamik, riskanalys, sjukvård och tekniska färdigheter.  NOLS internationella högkvarter är i Lander, Wyoming, USA. NOLS finns i Alaska, Rocky Mountain, Pacific Northwest, Northeast, Southwest, Teton – alla områden i USA samt i Nya Zeeland, Östra Afrika, Indien, Mexiko, Chile, Kanada och av och till i Skandinavien. Vildmarken är vårt klassrum! Om du vill beställa en NOLS katalog så klicka här!

NOLS Wilderess Medicine är en internationell organisation som undervisar vildmarks sjukvård. NOLS har över 1000 kurser per år i mer än 40 olika länder. Efter kursen får man en internationell certifiering som kan betyda mycket för de som söker friluftsguidejobb. De flesta guide-företagen i friluftsländer såsom USA, Kanada, Nya Zealand, Brasilien eller Chile kräver att man har en Wilderness First Responder certifiering. Crossing Latitudes arrangerar flera 11-dagars WFR-kurser i Europa vart år.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att ta en NOLS Wilderness Medicine kurs. Det är våra instruktörers jobb att se till att du har kul medans du lär dig livsviktiga saker. Crossing Latitudes arrangerar ca 45 NOLS Wilderness Medicine första-hjälpenkurser varje år i Skandinavien och Europa. Vi har undervisat nästan 6000 personer i Europa. Runt om i världen har vi haft över 450,000 deltagare. Om kursen är på svenska så är givetvis kurs-materialet också på svenska. Om kursen är på finska så är givetvis kurs-materialet också på finska och likaså engelska så klart. Alla våra skandinaviska instruktörer har gått NOLS Wilderness Medicine instruktörsutbildning och vi undervisar runt om i hela världen.

Vi lovar att du kommer ha kul medans du lär dig oumbärliga kunskaper! Under kursen kommer du att vara både “patient” och “sjukvårdare”. Vi sätter upp realistiska scenarier med fejkat blod. 50% praktik och realistiska scenarier utomhus – i vilket väder vi än har under kursen. 50% är lektion, demonstration och diskussioner – oftast inomhus i ett klassrum. Under kursens gång så varvar vi lektioner och scenarier.

NOLS Wilderness Medicine kurser är för alla som gillar friluftsliv. På våra kurser har vi klättrare, scoutledare, paddlare, friluftsentusiaster, seglare, svamp plockare, militärer … alla med friluftsintresse. Våra svenska instruktörer har undervisat kurser för bl.a. Friluftsfrämjandet, Gränslösa Guider, Svenska Scoutförbundet, Friskis & Svettis Stockholm, Horizont Kajak, STF Saltoluokta, Göta Ingenjörsregemente, Svenska Kryssarklubben, RealGymnasiet, RyssbyGymnasiet, Älvdalens Fjäll- och Äventyrsledare, Storumans Fjälledarlinje, Klarälvdalens Folkhögskola, Grimslöfs Folkhögskola, Campus Are natur & turist, Sogndals Folkhögskola i Norge, The Castle Climbing Center i London, UK, American School in London, UK, Adventure Burren på Irland, University of Edinburgh, UK, Élményakadémia /Academy of Experience Hungary, Max Planck Institute i Tyskland samt för många av de olika US Airforce och Army baserna i England och Tyskland.

På NOLS Wilderness Medicine hemsida hittar du information om alla olika kurs-typer. NOLS Wilderness Medicine erbjuder också “Medical Expeditions” för folk som har en läkar-, sköterske- eller ambulansförarutbildning.  I Skandinavien och Europa undervisar vi  WFA’s, WAFA’s, WFR’s och WFR-R kurser. WEMT kurser undervisas bara i USA.

WFA = Wilderness First Aid 20-30 timmar. Undervisas på svenska, finska eller engelska.

WAFA = Wilderness Advanced First Aid 40-46 timmar+. Undervisas på svenska eller engelska.

WFR = Wilderness First Responder 80 timmar+. Undervisas bara på engelska.

WFR-R = Wilderness First Responder Recertification 24 timmar+. Undervisas bara på engelska.

WEMT = Wilderness Emergency Medical Technician 200 timmar. Undervisas bara på engelska och i USA.

Vi har flera Skandinavier och Europeer som undervisar för NOLS Wilderness Medicine. Lena Conlan (ägare av Crossing Latitudes ), Roope Roine, Malin Thomasson, Elias Sjöberg, Fred Södergran, Eva Söderström, Xuan Ming Ng, och Stephan Grabner. Om du vill veta mer om oss instruktörer så klicka här: NOLS Wilderness Medicine instruktörer

De flesta Wilderness First Aid (WFA) kurserna är 2,5 till 3 dagar och undervisas på svenska, finska eller engelska. Kursmatrialet är det samma vare sig kursen är 20 timmar eller 30 timmar. Skillnaden är att på de längre kurserna har vi mer tid för frågor, diskussioner om ledarskap och gruppdynamik, längre scenarier samt kanske en nattövning. Ingen tidigare erfarenhet krävs. Om du har en Wilderness First Responder certifiering från NOLS Wilderness Medicine så kan du ta en WFA kurs som återcertifiering.

Lektioner på en Wilderness First Aid kurs:
Infektionskontroll                                                                                                                                                 Hjärt- och lungräddning
Patientundersökning
Primär undersökning och akut behandling (L-ABCDE)
Sekundär fokuserad undersökning, fortsatt behandling och omhändertagande (vitalparametrar och medicinsk historia)
Dokumentation
Evakueringsplaner & metoder
Ryggskador
Skallskador
Cirkulationssvikt
Sårskötsel
Infektioner och Brännskador
Muskel-, led- och skelettskador
Urledvridningar
Värmerelaterade tillstånd
Nedkylning och köldskador
Blixtnedslag
Höjdsjuka                                                                                                                                                                      Medicinska sjukdomar: Diabetis, Epilepsi, Akuta buksjukdomar, Hjärt- och Andningsrealaterade problem
Anafylaktisk chock
Första Hjälpenutrustning

En Wilderness Advanced First Aid (WAFA) kurs ligger på 40 timmar+. Denna kurstyp är lite ovanlig då de flesta NOLS Wilderness Medicine kurser i Europa är antingen Wilderness First Aid kurser (WFA) på 20-30 timmar eller Wilderness First Responder kurser (WFR) på 80 timmar. Hjärt- och lungräddning är och ett nattscenarie är inkluderade i en WAFA kurs. För att få en Wilderness Advanced First Aid certifiering krävs att du klarar både ett skriftligt och ett praktiskt prov.  En deltagare som inte klarar proven får istället för en WAFA certifiering en Wilderness First Aid (WFA) certifiering.

En Wilderness First Responder (WFR) kurs är 80 timmar+ lång. En WFR är öppen för alla som är intresserade av en fördjupning i vildmarksmedicin. Alla NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Responder kurser undervisas på engelska men i Europa är oftast en av instruktörerna svensk och kan hjälpa till med översättningar om så behövs. Man måste inte ha varit med på en WFA eller WAFA kurs innan man tar en WFR-kurs.  På en WFR kurs så bor och äter vi ofta tillsammans. Vi har deltagare från hela världen så förvänta dig intressanta diskussioner. På en WFR kurs har vi också större scenarier och även en natt scenarie. Ofta bjuder vi in folk utifrån som hjälper oss att vara “patienter”. Vi strävar efter att det ska bli så realistiskt som möjligt för dig som deltagare. NOLS Wilderness First Responder kursmaterial är internationellt erkänt och ofta ett krav för guider och intstruktörer i andra länder. Kursboken skickas ut när man betalar in kursavgiften.

Återcertifiering av en Wilderness First Responder (WFR-Recertification) eller en Wilderness Advanced First Aid (WAFA) En WAFA och en WFR certifiering är giltlig i 2 år. Under dessa 2 år kan du kalla dig WAFA eller WFR. Om dina 2 år har gått ut dvs. du har passerat utgångsdatumet på ditt certifikat så kan du inte kalla dig WAFA/WFR längre. Du har dock ytterligare ett år på dig att återcertifiera. Om du inte återcertifierar inom detta “extra” år efter utgångsdatumet så förlorar du din WAFA/WFR status.

Bästa sättet att återcertifiera är att ta en WFR-Recertification kurs (24 timmar+). Om du har en WFR certifiering från NOLS Wilderness Medicine så kan du även återcertifiera genom att ta en kort Wilderness First Aid (WFA) kurs (2-3 dagars kurs på svenska, finska eller engelska). Vi rekommenderar dock en WFR-R eftersom alla deltagare har en WFR och kursen är scenarie baserad. Man måste alltid ta ett skriftligt och ett praktiskt prov när man återcertifierar sin WFR eller WAFA.

Om du har en WAFA eller WFR certifiering från ett annat företag än NOLS Wilderness Medicine och vill återcertifiera med oss (WMA, SOLO, Remote Medical, Aerie, Desert Medical, WEMSIE eller annat företag) måste du ta en WFR-R kurs. Om du klarar det skriftliga och praktiska provet får du efteråt en NOLS Wilderness Medicine WAFA/WFR certifiering. För mer information om återcertifiering kolla in NOLS Wilderness Medicine hemsida: https://www.nols.edu/en/courses/courses/wilderness-first-responder-recertification-WFRR/

För mer information och detaljerade kursbeskrivningar kontakta Crossing Latitudes.

Om du är intresserad av en kurs för bara din organisation och ledare så ring oss på 070-670 11 53 eller maila oss.

NOLS Wilderness First Aid | Stockholm, Sweden | March 8-10, 2024

 • Location: Skatboet Scoutstuga, Värmdö, 30 min bussresa från Stockholm.
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: 08:00 - 18:00 var dag.
 • Price: SEK 6000: -
 • Included: Inkluderat i kurspriset är NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Aid kursmatrial, Första hjälpen Pocket Guide, en snusnäsduk, NOLS Wilderness Medicine WFA & Epinepherin certifiering och HLR Kompetenskort. 4 nätters logi är även inkluderat.
 • Description:

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  På 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21925_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Stockholm, Sweden | March 15-17, 2024

 • Location: Skatboet Scoutlodge, 30 minute busride from Stockholm.
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 till 18:00 each day
 • Price: SEK 6000: -
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine course materials, WFA and epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana. 4 nights of lodging is also included.
 • Description:

  Three days of intense training in Wilderness First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! This course type is recommended for all members of ATTA, Svenska Fjälledare and many other organizations.

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder | Flåm, Norway | April 3-13, 2024

 • Location: Samfunnshuset in Flåm - 10 minutes walk from the Flåm Camping & Hostel where our lodging is.
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 - 17:30 each day
 • Price: USD $1650.00
 • Included: The course fee includes lodging 11 nights (shared rooms), course materials such as the NOLS Wilderness Medicine book, WFR work book, a patient assessment bandana, CPR certification, WFR certification and of course all gear needed for a medicine course (First aid kits, BP cuffs, stethoscope, litters, vaccum matresses, ensolite pads, sleepingbags etc.).
 • Description:

  A Wilderness First Responder (WFR) course is designed to provide you with the tools to take care of an injured person and to make critical medical and evacuation decisions in remote locations.

  The skills learned on a WFR course are needed whether you are a climber, a sea kayak instructor, a mountaineer, a backpacker or a person who live far away from clinics and hospitals. Calling 911 (US) or 112 (Europe) is not always possible.

  The WFR certification is highly recommended for members of ATTA, Swedish Mountain Guides and may other organizations in Europe.

  Lectures and demonstrations are combined with realistic scenarios where mock patients will challenge you to integrate your learning.

  Learning takes place both in the classroom and in outdoor settings regardless of weather conditions. Come prepared for wet, muddy, cold or hot environments.

  The course is open to the public and we usually receive participants from all over Europe and the US.

  Participants are required to pass both written and practical examinations to obtain WFR and CPR certification. Successful course completion earns you a NOLS Wilderness Medicine Adult & Child CPR certification and a NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Responder  & Epinepherine certification.

  The NOLS Wilderness Medicine 80-hour Wilderness First Responder course is international industry standard.

  Link to the Student Logistics with detailed course description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21516_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Tuusula, Finland | April 5-7, 2024

 • Location: Villa Tammikko, Tuusula, Finland
 • Language: Finnish / Finska
 • Time: Friday 16:00 to 20:00, Saturday and Sunday 09:00 to 18:00
 • Price: €475.00
 • Included: 30-sivuinen NOLS retkeilijän ensiapuopas, englannin- tai ruotsinkielinen NOLS Wilderness Medicine First Aid Pocket Guide -taskuopas, ensiarvio-ohjeliina, NOLS Wilderness Medicine International Wilderness First Aid -ensiaputodistus (WFA) ja todistus elvytyskoulutuksesta. Hinta ei sisällä ruokailuja.
 • Description:

  This WFA course is in Helsinki, Finland. The course is taught in Finnish. Email us for detailed course description.

  Please email either Lena at info@crossinglatitudes.com (in English or Swedish) or Roope Roine at roope@moln.fi (in Finnish).

  Link to the detailed course description in Finnish: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21967_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Helsinki, Finland | April 12-14, 2024

 • Location: Villa Tammikko, Tuusula, Finland
 • Language: English / Engelska
 • Time: Friday 16:00 - 20:00, Saturday & Sunday 09:00 - 18:00
 • Price: €475.00
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine course materials, WFA and Epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana.
 • Description:

  Three days of intense training in Wilderness First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! This course type is recommended for all members of ATTA, Svenska Fjälledare and many other organizations.

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Flåm, Norway | April 19-21, 2024

 • Location: Samfunnshuset in Flåm.
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: NOK 5750:- or USD $575.00
 • Included: Included in the course fee is NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Aid 30 page handout, First Aid Pocket Guide, a patient assessment bandana, NOLS Wilderness Medicine WFA certification.
 • Description:

  Flåm lies on the shore of the mighty Sognefjord. A great place to visit and take a NOLS Wilderness Medicine course. Three days of intense training in Wilderness First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! This course type is recommended for all members of ATTA, Swedish Mountain Guides and many other organizations.

  Course site: Flåm Samfunnshus (Flåm Community Center)

  Recommended lodging: Flåm Camping & Hostel  You receive a discount if you rent a room or a cabin. Let them know you are signed up on a NOLS Wilderness Medicine course.

  Link to the detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21518_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder Recertification | Flåm, Norway | April 19-21, 2024

 • Location: Samfunnshuset, Flåm, Norway
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 - 17:30 each day (Friday, Saturday & Sunday)
 • Price: NOK 5750:- or USD $575.00
 • Included: New NOLS Wilderness Medicine handbook , handouts, CPR certification and NOLS Wilderness Medicine international Wilderness First Responder certification included.
 • Description:

  Are your wilderness medicine protocols on the tip of your tongue or in the bottom of your pack? Join the leader in wilderness medicine for a three-day scenario-based course to review and practice evacuation and decision making guidelines. Our dynamic, experienced instructors will refresh you on the current techniques, protocols and controversies in the wilderness medicine field.

  The 3-day WFR Recertification course includes Adult/Child/Infant CPR & AED. This course is ideal for current Wilderness First Responders and Wildereness EMTs. The WFR Recertification course is pre-approved for 18 hours of EMT CEU’s by CECBEMS.

  WHO CAN RECERTIFY?  If you hold a current Wilderness First Responder certification of at least 70 hours, you can use this WFR-Refresher in order to recertify. If you have a Wilderness Advanced First Aid certification you can also refresh on the WFR-R course.

  After the  course you will receive a NOLS Wilderness Medicine WFR certification upon successful completion of your WFR Recert course. There is both a written and practical test that you have to pass. If you are a WAFA you will receive a WAFA card.

  Students  holding a current WFR certification from any other organization than NOLS Wilderness Medicine are REQUIRED to submit a photocopy of their certification card on the first day of the course.

  If you hold a current WFR certification from any other wilderness medicine organization with less than a 70 hour certification, you will receive a letter of course completion in lieu of a NOLS Wilderness Medicine WFR certification. This letter of completion may allow you to recertify with your original certifying organization. You must contact that organization prior to your NOLS Wilderness Medicine course to ensure that our course will meet their requirements for recertification.

  It is your responsibility to make sure your certification meets this standard. If you are unsure, please contact NOLS Wilderness Medicine before enrolling in a course and review the recertification portion of our website: https://www.nols.edu/en/courses/courses/wilderness-first-responder-recertification-WFRR/. NOLS Wilderness Medicine certifications will be afforded a one-year period after expiration within which to recertify. This course will also recertify those who hold a valid WEMT (wilderness portion only) or WAFA certification.

  Please email us for the detailed course description. This course is taught in English with participants from all over the world.

  Link to detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21517_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Verbier, Switzerland | New dates to come for fall 2024

 • Location: Copperfield International School, Verbier
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: CHF 550.00 (includes three lunches). CHF 450.00 (without lunches).
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine course materials, WFA and epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana.
 • Description:

  Unfortunately this course has been canceled as of April 5. We hope to find another date for the fall of 2024.

  Join us in beautiful Verbier, Switzerland for a 3-day Wilderness First Aid course. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios!

  Here is the link to the detailed course description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_22091_CourseDescription-RegistrationTravelLodging_4xN9cap.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Kuusamo, Finland | April 26-28, 2024

 • Location: Adventure Apes Lodge, Kuusamo, Finland
 • Language: English
 • Time: 08:30 to 18:00 each day
 • Price: €500.00
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine course materials, WFA and epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana. Three lunches are also included.
 • Description:

  Join us up north in Finland for three days of intense training in Wilderness First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios!

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Bjärred, Sweden | May 10-12, 2024

 • Location: Bjerred-Lomma Friluftsfrämjandets lokal Otto Pers Gård
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Fredag 09:00 - 18:00, lördag 08:00 to 18:00 och söndag 08:00 - 18:00
 • Price: SEK 5500: -
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR kompetenskort, samt NOLS Wilderness First Aid certifiering. Logi i egen sovsäck på golvet eller utomhus i vindskydd är också inkluderat.
 • Description:

  Denna sjukvårdskurs undervisas på svenska och yes – det är samma helg som Melodifestivalen är i Malmö. Du kan klämma in både musik och sjukvård! NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_22044_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Luleå, Sweden | May 17-19, 2024

 • Location: Luleå Tekniska Högskola, Luleå
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: TBA
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  Denna kurs är främst för medlemmar i StiL Friluftssektion på Luleå Universitet. Eventuellt har vi platser tillgängliga. Mejla oss på info@crossinglatitudes.com

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  På 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21918_CourseDescription-RegistrationTravelLodging_O5OmwNC.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Alta, Norway | May 22-24, 2024

 • Location: Glød Explorer, Alta, Norway
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: NOK 6000: -
 • Included: The tuition covers the 30 page NOLS Wilderness Medicine Medical Handout, a bandana with the patient-assessment, a waterproof Pocket Guide, CPR certification and NOLS Wilderness Medicine international WFA cand Epinepherine certification.
 • Description:

  Join us for three days of intense training in Wilderness First Aid in Alta, Norway. Alta is situated approx. 400 km north of the Arctic Circle. The city of 22,000 people is located
  3,5 hour drive from Nordkapp, the most northern point of the Norwegian mainland. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! This course type is recommended for all mountain guides, sea kayking instructors, backcountry guides, folks who live or work in remote areas and outdoor enthusiasts.

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness Advanced First Aid | Abisko, Sweden | May 27 - June 1, 2024

 • Location: STF Abisko Turiststation, Abisko
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: SEK 9850: - / USD $950.00 per person
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine Textbook, hand-outs, course materials, WAFA and epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana.
 • Description:

  Join us at STF Abisko Turiststation for a Wilderness Advanced First Aid course in English. 46 hours+

  Five and a half days of intense training in Wilderness Advanced First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend or client until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this WAFA course is open to folks who need to recertify their Wilderness First Responder (WFR). CPR and a larger evening scenario is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! A WAFA course is recommended for all Outdoor guides and instructors.

  Here is the link to the detailed description with prices, suggested lodging, cancellation policies etc. https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21519_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Norrbyskär (between Övik and Umeå), Sweden | June 7-9, 2024

 • Location: KFUM Norrbyskär, an island in the Baltic sea, Sweden.
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Fredag 08:00 - 18:00, lördag 08:00 - 18:00 och söndag 08:00 - 17:00
 • Price: SEK 6500: -
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering. Kost & logi från torsdag till söndag är inkluderat.
 • Description:

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  På 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_22012_CourseDescription-RegistrationTravelLodging_zvwvuGn.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Lappesuando, Norrbotten, Sweden | June 14-16, 2024

 • Location: Lappesuando Hotel & Restaurang, mellan Gällivare och Kiruna på Riksväg E10 / E45.
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Fredag 09:00 - 18:00, lördag 08:00 to 18:00 och söndag 08:00 - 17:00
 • Price: SEK 6000: -
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering. Lunch var dag är också inkluderat.
 • Description:

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden. Vi täcker Fjälledarnormes krav på sjukvårdsutbildning.

  På våra 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier. Hjärt- och lungräddning är inkluderat.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21919_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Grövelsjön, Idre, Sweden | June 21-23, 2024

 • Location: STF Grövelsjön Fjällstation, Sweden
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: 08:00 till 18:00 var dag.
 • Price: SEK 5750:-
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  STF Grövelsjön Fjällstation är vår kursplats. Denna NOLS Wilderness Medcine kurs är 3 dagar och undervisas på svenska.

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Här är länken till den detaljerade kursbeskrivningen med priser, avbokningsregler, boende mm. https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21610_CourseDescription-RegistrationTravelLodging_C9xMFUt.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Tullinge, Sverige | August 18-20, 2024

 • Location: Lida Friluftsgård, Tullinge
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Onsdag:10:00 till 17:30. Torsdag: 09:00 till 17:30 Fredag: 09:00 till 16:00.
 • Price: SEK 5250: -
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  Denna NOLS Wilderness Medcine kurs är 3 dagar och undervisas på svenska. Kursen är bokad av Realgymnasiet och 20 deltagare är elever i 17-18 års ålder samt några av deras lärare. Kursen är öppen till allmänheten.

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker. Vi täcker vad Fjälledarnormen kräver för fjälledare (och mycket mer).

  Här är länken till den detaljerade kursbeskrivningen med priser, avbokningsregler, boende mm. https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_22316_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Gustafsberg, Uddevalla, Sweden | Dates to be decided

 • Location: Upplevelsebolaget, Gustafsberg
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Fredag 08:00 - 18:00, lördag 08:00 - 18:00 och söndag 08:00 - 17:00
 • Price: SEK 5750: -
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  På våra 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier.

  Kursmaterialet täcker svenska Fjälledarnormens rekomendationer. Vi går igenom patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning kommer snart.

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Hedekas, Sweden | September 6-8, 2024

 • Location: Kynnefjäll natur, Hedekas
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Fredag 09:00 - 18:00, lördag 08:00 to 18:00 och söndag 08:00 - 18:00
 • Price: Kontakta Friluftsfrämjandet Väst
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering. Lunch och middag var dag är också inkluderat.
 • Description:

  Denna kurs är bokad av Friluftsfrämjandet Västa regionen. Om du är ledare eller medlem i Friluftsfrämjandet och intresserad så mejla Anna Haglund på Anna.Haglund@friluftsframjandet.se

  Om du vill ha den detaljerade kursbeskrivningen eller boka kurs för din grupp så mejla oss på info@crossinglatitudes.com

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Transtrand, Sälen, Sweden | September 13-15, 2024

 • Location: Hotellet vid Fjället, Transtrand. Ca 8 km från Sälen.
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: SEK 6150: -
 • Included: 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocketguide, HLR-kompetenskort samt NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Aid & Epinefrin certifiering ingår i priset. Tre luncher är inkluderade i ditt kurspris.
 • Description:

  Denna NOLS Wilderness Medcine kurs är 3 dagar och undervisas på svenska.

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker. Vi täcker vad Fjälledarnormen kräver för fjälledare (och mycket mer).

  Här är länken till den detaljerade kursbeskrivningen med priser, avbokningsregler, boende mm. https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21964_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Kobarid, Slovenia | September 20-22, 2024

 • Location: Kamp Koren, Kobarid, Slovenia
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: €525.00
 • Included: Included in the course fee is NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Aid 30 page handout, First Aid Pocket Guide, a patient assessment bandana, NOLS Wilderness Medicine WFA certification and CPR certification.
 • Description:

  Crossing Latitudes and the Water Rescue Association of Slovenia are together hosting a 3 day Wilderness First Aid (WFA) course in Slovenia.

  NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios!

  Classroom lectures and demonstrations are combined with realistic scenarios where mock patients will challenge you to integrate your learning.

  This WFR course is held at Kamp Koren, Kobarid, Slovenia. https://www.campingslovenia.com/

  We highly recommend that you book your lodging (tent site, caravan, an Eco chalet or glamping) at Kamp Koren – situated by the Soca River only 500 meters from the town of Kobarid. When you book your lodging at Kamp Koren mention that you are taking the NOLS Wilderness Medicine course. Phone: +386 (0)5 389 13 11 Email: info@kamp-koren.si

  Here is a link to the detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21653_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder | Kobarid, Slovenia | September 25 - October 5, 2024

 • Location: Kamp Koren, Kobarid, Slovenia
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 17:30 each day
 • Price: Euro €1350.00
 • Included: NOLS Wilderness Medicine handbook, NOLS Wilderness Medicine text book (sent to you when you pay your course fee), Patient Assessment bandana, CPR certification and NOLS Wilderness Medicine international WFR certification included. Lodging is not included.
 • Description:

  Crossing Latitudes and the Water Rescue Federation of Slovenia are together hosting a NOLS Wilderness Medicine course in Slovenia.

  The WFR course is designed to provide you with the tools to take care of an injured person and to make critical medical and evacuation decisions in remote locations.

  The skills learned on a WFR course are needed whether you are a climber, a sea kayak instructor, a mountaineer, a backpacker or a person who live far away from clinics and hospitals. Calling 911 (US) or 112 (Europe) is not always possible.

  Classroom lectures and demonstrations are combined with realistic scenarios where mock patients will challenge you to integrate your learning.

  Half of your time will be spent completing practical skills, case studies and scenarios designed to challenge your decision making abilities. Learning takes place both in the classroom and in outdoor settings regardless of weather conditions. Come prepared for wet, muddy, cold or hot environments.

  This WFR course is held at Kamp Koren, Kobarid, Slovenia. https://www.campingslovenia.com/

  We highly recommend that you book your lodging (tent site, caravan, an Eco chalet or glamping) at Kamp Koren – situated by the Soca River only 500 meters from the town of Kobarid. When you book your lodging at Kamp Koren mention that you are taking the NOLS Wilderness Medicine course. Phone: +386 (0)5 389 13 11 Email: info@kamp-koren.si

  Participants are required to pass both written and practical examinations to obtain WFR and CPR certification. Successful course completion earns you a NOLS Wilderness Medicine Adult & Child CPR certification and a NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Responder international certification.

  The NOLS Wilderness Medicine 80-hour Wilderness First Responder course is international industry standard.

  Here is a link to the detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21654_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder | Kandersteg, Switzerland | October 13-23, 2024

 • Location: Kandersteg International Scout Centre (KISC), Switzerland
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 17:30 each day. Day 6 is a day off.
 • Price: €1600.00 (11 nights of lodging included)
 • Included: The course fee includes lodging 11 nights (double rooms), course materials such as the NOLS Wilderness Medicine book, WFR work book, a patient assessment bandana, CPR certification, WFR certification and of course all gear needed for a medicine course (First aid kits, BP cuffs, stethoscope, litters, vaccum matresses, ensolite pads, sleepingbags etc.).
 • Description:

  Kandersteg International Scout Centre (KISC) is our host and a more dramatic setting for a WFR course will be hard to find. Last year we had 30 participants from 13 different countries. Kandersteg is centrally located in Europe – 65 km from Bern, the capital of Switzerland in the heart of the Bernese Alps. Kandersteg is a mecca for hikers offering hiking, via-ferrata paths and multi-pitch rock climbing.

  The skills learned on a WFR course are needed whether you are a climber, a sea kayak instructor, a mountaineer, a backpacker or a person who live far away from clinics and hospitals. Calling 911 (US) or 112 (Europe) is not always possible. The WFR course is designed to provide you with the tools to take care of an injured person and to make critical medical and evacuation decisions in remote locations.

  The WFR course is taught in English. NOLS Wilderness Medicine internationally recognized WFR is designed specifically to provide you with the tools to make critical medical and evacuation decisions in remote locations.

  Half of your time will be spent completing practical skills, case studies and scenarios designed to challenge your decision making abilities. Learning takes place both in the classroom and in outdoor settings regardless of weather conditions. Come prepared for wet, muddy, cold or hot environments.

  Here is the link to the detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21829_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Kandersteg, Switzerland | October 25-27, 2024

 • Location: Kandersteg International Scout Centre (KISC), Switzerland
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 17:30 each day (Friday, Saturday & Sunday)
 • Price: €600.00
 • Included: 30 Page NOLS Wilderness Medicine Hand-out, Pocket Guide, CPR certification, Patient assessment bandana, international WFA certification. 4 nights of lodging is included as well.
 • Description:

  Kandersteg International Scout Centre (KISC) is our host and a more dramatic setting for a three day WFA course will be hard to find. Kandersteg is centrally located in Europe – 65 km from Bern, the capital of Switzerland in the heart of the Bernese Alps. Kandersteg is a mecca for hikers offering hiking, via-ferrata paths and multi-pitch rock climbing. We suggest you arrive a few days before course start or stay a few days to enjoy this great area!

  The course are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! This course type is recommended for all members of ATTA.

  The WFA course is taught in English. There is no written or practical test – you just need to be active in both classes and our many scenarios. Learning takes place both in the classroom and in outdoor settings regardless of weather conditions. Come prepared for wet, muddy, cold or hot environments.

  Link to the detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21832_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder Recertification | Kandersteg, Switzerland | October 25-27, 2024

 • Location: Kandersted International Scout Center, Kandersteg, Switzerland
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 18:00 each day (Friday, Saturday & Sunday)
 • Price: USD $695.00 / €650.00 per person (25% VAT included). 4 nights lodging in double rooms included.
 • Included: New NOLS Wilderness Medicine handbook , handouts, CPR certification and NOLS Wilderness Medicine international Wilderness First Responder certification included. Lodging is also included.
 • Description:

  Are your wilderness medicine protocols on the tip of your tongue or in the bottom of your pack? Join the leader in wilderness medicine for a three-day scenario-based course to review and practice evacuation and decision making guidelines. Our dynamic, experienced instructors will refresh you on the current techniques, protocols and controversies in the wilderness medicine field.

  The 3-day WFR Recertification course includes Adult/Child CPR & AED. This course is ideal for current Wilderness First Responders and Wildereness EMTs. The WFR Recertification course is pre-approved for 18 hours of EMT CEU’s by CECBEMS.

  WHO CAN RECERTIFY?  If you hold a current Wilderness First Responder certification of at least 70 hours, you can use this WFR-Refresher in order to recertify. If you have a Wilderness Advanced First Aid certification you can also refresh on the WFR-R course.

  After the  course you will receive a NOLS Wilderness Medicine WFR certification upon successful completion of your WFR Recert course. There is both a written and practical test that you have to pass. If you are a WAFA you will receive a WAFA card.

  Students  holding a current WFR certification from any other organization than NOLS Wilderness Medicine are REQUIRED to submit a photocopy of their certification card on the first day of the course.

  If you hold a current WFR certification from any other wilderness medicine organization with less than a 70 hour certification, you will receive a letter of course completion in lieu of a NOLS Wilderness Medicine WFR certification. This letter of completion may allow you to recertify with your original certifying organization. You must contact that organization prior to your NOLS Wilderness Medicine course to ensure that our course will meet their requirements for recertification.

  It is your responsibility to make sure your certification meets this standard. If you are unsure, please contact NOLS Wilderness Medicine before enrolling in a course and review the recertification portion of our website: https://www.nols.edu/en/courses/courses/wilderness-first-responder-recertification-WFRR/. NOLS Wilderness Medicine certifications will be afforded a one-year period after expiration within which to recertify. This course will also recertify those who hold a valid WEMT (wilderness portion only) or WAFA certification.

  Please email us for the detailed course description. This course is taught in English with participants from all over the world.

  Link to the Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21830_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Mälby, Sweden | Dates to be decided

 • Location: Lilla Ugglan, Mälbygård, Mälby, Väddö
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Friday 09:00 to 18:00. Saturday 08:00 to 18:00. Sunday 08:00 to 17:00
 • Price: To be Decided
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  Denna NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs är bara öppen till Friluftfrämjandets medlemmar.

  Mejla oss på info@crossinglatitudes.com för mer information

  Länk till detaljerad kursbeskrivning kommer snart.

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder Recertification | Sjövik, Sweden | November 1-3, 2024

 • Location: Sjöviksgården, Sjövik, Sweden
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 18:00 each day (Friday, Saturday & Sunday)
 • Price: SEK 7500:- (VAT included).
 • Included: New NOLS Wilderness Medicine handbook , handouts, CPR certification and NOLS Wilderness Medicine international Wilderness First Responder certification included. Food & Lodging included.
 • Description:

  Are your wilderness medicine protocols on the tip of your tongue or in the bottom of your pack? Join the leader in wilderness medicine for a three-day scenario-based course to review and practice evacuation and decision making guidelines. Our dynamic, experienced instructors will refresh you on the current techniques, protocols and controversies in the wilderness medicine field.

  The 3-day WFR Recertification course includes Adult/Child CPR & AED. This course is ideal for current Wilderness First Responders and Wildereness EMTs. The WFR Recertification course is pre-approved for 18 hours of EMT CEU’s by CECBEMS.

  WHO CAN RECERTIFY?  If you hold a current Wilderness First Responder certification of at least 70 hours, you can use this WFR-Refresher in order to recertify. If you have a Wilderness Advanced First Aid certification you can also refresh on the WFR-R course.

  After the  course you will receive a NOLS Wilderness Medicine WFR certification upon successful completion of your WFR Recert course. There is both a written and practical test that you have to pass. If you are a WAFA you will receive a WAFA card.

  Students  holding a current WFR certification from any other organization than NOLS Wilderness Medicine are REQUIRED to submit a photocopy of their certification card on the first day of the course.

  If you hold a current WFR certification from any other wilderness medicine organization with less than a 70 hour certification, you will receive a letter of course completion in lieu of a NOLS Wilderness Medicine WFR certification. This letter of completion may allow you to recertify with your original certifying organization. You must contact that organization prior to your NOLS Wilderness Medicine course to ensure that our course will meet their requirements for recertification.

  It is your responsibility to make sure your certification meets this standard. If you are unsure, please contact NOLS Wilderness Medicine before enrolling in a course and review the recertification portion of our website: https://www.nols.edu/en/courses/courses/wilderness-first-responder-recertification-WFRR/. NOLS Wilderness Medicine certifications will be afforded a one-year period after expiration within which to recertify. This course will also recertify those who hold a valid WEMT (wilderness portion only) or WAFA certification.

  Please email us for the detailed course description. This course is taught in English with participants from all over the world. Email us if you have questions after reading the course description.

  Here is the link to the Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21949_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Orsa, Sweden | November 13-15, 2024

 • Location: Orsa Grönklitt, Orsa, Dalarna
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Första hjälpen-kursen börjar på onsdag klockan 13:00 och vi kör HLR fram till 16:30. Efter middagspaus så kör vi i gång igen 18:00 håller på fram till 21:30. På torsdag och fredag börjar vi klockan 08:00 och slutar 17:30.
 • Price: Medlemmar i Naturturismföretagen betalar 4500: - per person (25% moms inkluderat). För icke medlemmar i Naturturismföretagen är kurspriset SEK 5350: - per person (moms inkluderat).
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden. Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning:https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_22315_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Helsinki, Finland | November 15-17, 2024

 • Location: Kultuurikeskus Sofia. Kallvikinniementie 35. 00980 Helsinki
 • Language: Finnish
 • Time: Perjantai 15.11. klo 16.00-20.00 Lauantai 16.11. klo 09-18.00 Sunnuntai 17.11. klo 09-18.00
 • Price: €475.00
 • Included: Hintaan sisältyy 30-sivuinen NOLS retkeilijän ensiapuopas, englannin- tai ruotsinkielinen NOLS Wilderness Medicine First Aid Pocket Guide -taskuopas, ensiarvio-ohjeliina, NOLS Wilderness Medicine International Wilderness First Aid -ensiaputodistus (WFA) ja todistus elvytyskoulutuksesta. Hinta ei sisällä ruokailuja tai majoitusta.
 • Description:

  Join us outside Helsinki, Finland for a 2,5 days of intense training in Wilderness First Aid. This course is taught in Finish.

  NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios!

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Helsinki, Finland | November 29 - December 1, 2024

 • Location: Kultuurikeskus Sofia. Kallvikinniementie 35. 00980 Helsinki, Finland
 • Language: English
 • Time: Friday 16:00 to 20:00. On Saturday and Sunday classtime is 09:00 to 18:00 with short breaks and one hour lunch.
 • Price: €475.00
 • Included: Included in the course fee is NOLS Wilderness Medicine WFA 30 page handout, First Aid Pocket Guide, a patient assessment bandana, NOLS Wilderness Medicine WFA certification and CPR certification. Food & lodging is not included.
 • Description:

  Join us outside Helsinki, Finland for a 2,5 days of intense training in Wilderness First Aid. This course is taught in English.

  NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios!

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid Courses (16-24 hours / timmar)

NOLS Wilderness First Aid | Stockholm, Sweden | March 8-10, 2024

 • Location: Skatboet Scoutstuga, Värmdö, 30 min bussresa från Stockholm.
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: 08:00 - 18:00 var dag.
 • Price: SEK 6000: -
 • Included: Inkluderat i kurspriset är NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Aid kursmatrial, Första hjälpen Pocket Guide, en snusnäsduk, NOLS Wilderness Medicine WFA & Epinepherin certifiering och HLR Kompetenskort. 4 nätters logi är även inkluderat.
 • Description:

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  På 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21925_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Stockholm, Sweden | March 15-17, 2024

 • Location: Skatboet Scoutlodge, 30 minute busride from Stockholm.
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 till 18:00 each day
 • Price: SEK 6000: -
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine course materials, WFA and epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana. 4 nights of lodging is also included.
 • Description:

  Three days of intense training in Wilderness First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! This course type is recommended for all members of ATTA, Svenska Fjälledare and many other organizations.

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Tuusula, Finland | April 5-7, 2024

 • Location: Villa Tammikko, Tuusula, Finland
 • Language: Finnish / Finska
 • Time: Friday 16:00 to 20:00, Saturday and Sunday 09:00 to 18:00
 • Price: €475.00
 • Included: 30-sivuinen NOLS retkeilijän ensiapuopas, englannin- tai ruotsinkielinen NOLS Wilderness Medicine First Aid Pocket Guide -taskuopas, ensiarvio-ohjeliina, NOLS Wilderness Medicine International Wilderness First Aid -ensiaputodistus (WFA) ja todistus elvytyskoulutuksesta. Hinta ei sisällä ruokailuja.
 • Description:

  This WFA course is in Helsinki, Finland. The course is taught in Finnish. Email us for detailed course description.

  Please email either Lena at info@crossinglatitudes.com (in English or Swedish) or Roope Roine at roope@moln.fi (in Finnish).

  Link to the detailed course description in Finnish: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21967_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Helsinki, Finland | April 12-14, 2024

 • Location: Villa Tammikko, Tuusula, Finland
 • Language: English / Engelska
 • Time: Friday 16:00 - 20:00, Saturday & Sunday 09:00 - 18:00
 • Price: €475.00
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine course materials, WFA and Epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana.
 • Description:

  Three days of intense training in Wilderness First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! This course type is recommended for all members of ATTA, Svenska Fjälledare and many other organizations.

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Flåm, Norway | April 19-21, 2024

 • Location: Samfunnshuset in Flåm.
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: NOK 5750:- or USD $575.00
 • Included: Included in the course fee is NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Aid 30 page handout, First Aid Pocket Guide, a patient assessment bandana, NOLS Wilderness Medicine WFA certification.
 • Description:

  Flåm lies on the shore of the mighty Sognefjord. A great place to visit and take a NOLS Wilderness Medicine course. Three days of intense training in Wilderness First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! This course type is recommended for all members of ATTA, Swedish Mountain Guides and many other organizations.

  Course site: Flåm Samfunnshus (Flåm Community Center)

  Recommended lodging: Flåm Camping & Hostel  You receive a discount if you rent a room or a cabin. Let them know you are signed up on a NOLS Wilderness Medicine course.

  Link to the detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21518_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Verbier, Switzerland | New dates to come for fall 2024

 • Location: Copperfield International School, Verbier
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: CHF 550.00 (includes three lunches). CHF 450.00 (without lunches).
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine course materials, WFA and epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana.
 • Description:

  Unfortunately this course has been canceled as of April 5. We hope to find another date for the fall of 2024.

  Join us in beautiful Verbier, Switzerland for a 3-day Wilderness First Aid course. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios!

  Here is the link to the detailed course description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_22091_CourseDescription-RegistrationTravelLodging_4xN9cap.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Kuusamo, Finland | April 26-28, 2024

 • Location: Adventure Apes Lodge, Kuusamo, Finland
 • Language: English
 • Time: 08:30 to 18:00 each day
 • Price: €500.00
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine course materials, WFA and epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana. Three lunches are also included.
 • Description:

  Join us up north in Finland for three days of intense training in Wilderness First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios!

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Bjärred, Sweden | May 10-12, 2024

 • Location: Bjerred-Lomma Friluftsfrämjandets lokal Otto Pers Gård
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Fredag 09:00 - 18:00, lördag 08:00 to 18:00 och söndag 08:00 - 18:00
 • Price: SEK 5500: -
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR kompetenskort, samt NOLS Wilderness First Aid certifiering. Logi i egen sovsäck på golvet eller utomhus i vindskydd är också inkluderat.
 • Description:

  Denna sjukvårdskurs undervisas på svenska och yes – det är samma helg som Melodifestivalen är i Malmö. Du kan klämma in både musik och sjukvård! NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_22044_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Luleå, Sweden | May 17-19, 2024

 • Location: Luleå Tekniska Högskola, Luleå
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: TBA
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  Denna kurs är främst för medlemmar i StiL Friluftssektion på Luleå Universitet. Eventuellt har vi platser tillgängliga. Mejla oss på info@crossinglatitudes.com

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  På 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21918_CourseDescription-RegistrationTravelLodging_O5OmwNC.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Alta, Norway | May 22-24, 2024

 • Location: Glød Explorer, Alta, Norway
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: NOK 6000: -
 • Included: The tuition covers the 30 page NOLS Wilderness Medicine Medical Handout, a bandana with the patient-assessment, a waterproof Pocket Guide, CPR certification and NOLS Wilderness Medicine international WFA cand Epinepherine certification.
 • Description:

  Join us for three days of intense training in Wilderness First Aid in Alta, Norway. Alta is situated approx. 400 km north of the Arctic Circle. The city of 22,000 people is located
  3,5 hour drive from Nordkapp, the most northern point of the Norwegian mainland. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! This course type is recommended for all mountain guides, sea kayking instructors, backcountry guides, folks who live or work in remote areas and outdoor enthusiasts.

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness Advanced First Aid | Abisko, Sweden | May 27 - June 1, 2024

 • Location: STF Abisko Turiststation, Abisko
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: SEK 9850: - / USD $950.00 per person
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine Textbook, hand-outs, course materials, WAFA and epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana.
 • Description:

  Join us at STF Abisko Turiststation for a Wilderness Advanced First Aid course in English. 46 hours+

  Five and a half days of intense training in Wilderness Advanced First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend or client until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this WAFA course is open to folks who need to recertify their Wilderness First Responder (WFR). CPR and a larger evening scenario is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! A WAFA course is recommended for all Outdoor guides and instructors.

  Here is the link to the detailed description with prices, suggested lodging, cancellation policies etc. https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21519_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Norrbyskär (between Övik and Umeå), Sweden | June 7-9, 2024

 • Location: KFUM Norrbyskär, an island in the Baltic sea, Sweden.
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Fredag 08:00 - 18:00, lördag 08:00 - 18:00 och söndag 08:00 - 17:00
 • Price: SEK 6500: -
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering. Kost & logi från torsdag till söndag är inkluderat.
 • Description:

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  På 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_22012_CourseDescription-RegistrationTravelLodging_zvwvuGn.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Lappesuando, Norrbotten, Sweden | June 14-16, 2024

 • Location: Lappesuando Hotel & Restaurang, mellan Gällivare och Kiruna på Riksväg E10 / E45.
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Fredag 09:00 - 18:00, lördag 08:00 to 18:00 och söndag 08:00 - 17:00
 • Price: SEK 6000: -
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering. Lunch var dag är också inkluderat.
 • Description:

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden. Vi täcker Fjälledarnormes krav på sjukvårdsutbildning.

  På våra 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier. Hjärt- och lungräddning är inkluderat.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21919_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Grövelsjön, Idre, Sweden | June 21-23, 2024

 • Location: STF Grövelsjön Fjällstation, Sweden
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: 08:00 till 18:00 var dag.
 • Price: SEK 5750:-
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  STF Grövelsjön Fjällstation är vår kursplats. Denna NOLS Wilderness Medcine kurs är 3 dagar och undervisas på svenska.

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Här är länken till den detaljerade kursbeskrivningen med priser, avbokningsregler, boende mm. https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21610_CourseDescription-RegistrationTravelLodging_C9xMFUt.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Tullinge, Sverige | August 18-20, 2024

 • Location: Lida Friluftsgård, Tullinge
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Onsdag:10:00 till 17:30. Torsdag: 09:00 till 17:30 Fredag: 09:00 till 16:00.
 • Price: SEK 5250: -
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  Denna NOLS Wilderness Medcine kurs är 3 dagar och undervisas på svenska. Kursen är bokad av Realgymnasiet och 20 deltagare är elever i 17-18 års ålder samt några av deras lärare. Kursen är öppen till allmänheten.

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker. Vi täcker vad Fjälledarnormen kräver för fjälledare (och mycket mer).

  Här är länken till den detaljerade kursbeskrivningen med priser, avbokningsregler, boende mm. https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_22316_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Gustafsberg, Uddevalla, Sweden | Dates to be decided

 • Location: Upplevelsebolaget, Gustafsberg
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Fredag 08:00 - 18:00, lördag 08:00 - 18:00 och söndag 08:00 - 17:00
 • Price: SEK 5750: -
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  På våra 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier.

  Kursmaterialet täcker svenska Fjälledarnormens rekomendationer. Vi går igenom patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning kommer snart.

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Hedekas, Sweden | September 6-8, 2024

 • Location: Kynnefjäll natur, Hedekas
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Fredag 09:00 - 18:00, lördag 08:00 to 18:00 och söndag 08:00 - 18:00
 • Price: Kontakta Friluftsfrämjandet Väst
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering. Lunch och middag var dag är också inkluderat.
 • Description:

  Denna kurs är bokad av Friluftsfrämjandet Västa regionen. Om du är ledare eller medlem i Friluftsfrämjandet och intresserad så mejla Anna Haglund på Anna.Haglund@friluftsframjandet.se

  Om du vill ha den detaljerade kursbeskrivningen eller boka kurs för din grupp så mejla oss på info@crossinglatitudes.com

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Transtrand, Sälen, Sweden | September 13-15, 2024

 • Location: Hotellet vid Fjället, Transtrand. Ca 8 km från Sälen.
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: SEK 6150: -
 • Included: 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocketguide, HLR-kompetenskort samt NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Aid & Epinefrin certifiering ingår i priset. Tre luncher är inkluderade i ditt kurspris.
 • Description:

  Denna NOLS Wilderness Medcine kurs är 3 dagar och undervisas på svenska.

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

  Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker. Vi täcker vad Fjälledarnormen kräver för fjälledare (och mycket mer).

  Här är länken till den detaljerade kursbeskrivningen med priser, avbokningsregler, boende mm. https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21964_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Kobarid, Slovenia | September 20-22, 2024

 • Location: Kamp Koren, Kobarid, Slovenia
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: €525.00
 • Included: Included in the course fee is NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Aid 30 page handout, First Aid Pocket Guide, a patient assessment bandana, NOLS Wilderness Medicine WFA certification and CPR certification.
 • Description:

  Crossing Latitudes and the Water Rescue Association of Slovenia are together hosting a 3 day Wilderness First Aid (WFA) course in Slovenia.

  NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios!

  Classroom lectures and demonstrations are combined with realistic scenarios where mock patients will challenge you to integrate your learning.

  This WFR course is held at Kamp Koren, Kobarid, Slovenia. https://www.campingslovenia.com/

  We highly recommend that you book your lodging (tent site, caravan, an Eco chalet or glamping) at Kamp Koren – situated by the Soca River only 500 meters from the town of Kobarid. When you book your lodging at Kamp Koren mention that you are taking the NOLS Wilderness Medicine course. Phone: +386 (0)5 389 13 11 Email: info@kamp-koren.si

  Here is a link to the detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21653_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Kandersteg, Switzerland | October 25-27, 2024

 • Location: Kandersteg International Scout Centre (KISC), Switzerland
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 17:30 each day (Friday, Saturday & Sunday)
 • Price: €600.00
 • Included: 30 Page NOLS Wilderness Medicine Hand-out, Pocket Guide, CPR certification, Patient assessment bandana, international WFA certification. 4 nights of lodging is included as well.
 • Description:

  Kandersteg International Scout Centre (KISC) is our host and a more dramatic setting for a three day WFA course will be hard to find. Kandersteg is centrally located in Europe – 65 km from Bern, the capital of Switzerland in the heart of the Bernese Alps. Kandersteg is a mecca for hikers offering hiking, via-ferrata paths and multi-pitch rock climbing. We suggest you arrive a few days before course start or stay a few days to enjoy this great area!

  The course are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included in this Wilderness First Aid course. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! This course type is recommended for all members of ATTA.

  The WFA course is taught in English. There is no written or practical test – you just need to be active in both classes and our many scenarios. Learning takes place both in the classroom and in outdoor settings regardless of weather conditions. Come prepared for wet, muddy, cold or hot environments.

  Link to the detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21832_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Mälby, Sweden | Dates to be decided

 • Location: Lilla Ugglan, Mälbygård, Mälby, Väddö
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Friday 09:00 to 18:00. Saturday 08:00 to 18:00. Sunday 08:00 to 17:00
 • Price: To be Decided
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  Denna NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs är bara öppen till Friluftfrämjandets medlemmar.

  Mejla oss på info@crossinglatitudes.com för mer information

  Länk till detaljerad kursbeskrivning kommer snart.

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Orsa, Sweden | November 13-15, 2024

 • Location: Orsa Grönklitt, Orsa, Dalarna
 • Language: Swedish / Svenska
 • Time: Första hjälpen-kursen börjar på onsdag klockan 13:00 och vi kör HLR fram till 16:30. Efter middagspaus så kör vi i gång igen 18:00 håller på fram till 21:30. På torsdag och fredag börjar vi klockan 08:00 och slutar 17:30.
 • Price: Medlemmar i Naturturismföretagen betalar 4500: - per person (25% moms inkluderat). För icke medlemmar i Naturturismföretagen är kurspriset SEK 5350: - per person (moms inkluderat).
 • Included: Inkluderat är ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, vattentät första-hjälpen pocket guide, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness First Aid certifiering.
 • Description:

  NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden. Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

  Länk till detaljerad kursbeskrivning:https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_22315_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Helsinki, Finland | November 15-17, 2024

 • Location: Kultuurikeskus Sofia. Kallvikinniementie 35. 00980 Helsinki
 • Language: Finnish
 • Time: Perjantai 15.11. klo 16.00-20.00 Lauantai 16.11. klo 09-18.00 Sunnuntai 17.11. klo 09-18.00
 • Price: €475.00
 • Included: Hintaan sisältyy 30-sivuinen NOLS retkeilijän ensiapuopas, englannin- tai ruotsinkielinen NOLS Wilderness Medicine First Aid Pocket Guide -taskuopas, ensiarvio-ohjeliina, NOLS Wilderness Medicine International Wilderness First Aid -ensiaputodistus (WFA) ja todistus elvytyskoulutuksesta. Hinta ei sisällä ruokailuja tai majoitusta.
 • Description:

  Join us outside Helsinki, Finland for a 2,5 days of intense training in Wilderness First Aid. This course is taught in Finish.

  NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios!

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Aid | Helsinki, Finland | November 29 - December 1, 2024

 • Location: Kultuurikeskus Sofia. Kallvikinniementie 35. 00980 Helsinki, Finland
 • Language: English
 • Time: Friday 16:00 to 20:00. On Saturday and Sunday classtime is 09:00 to 18:00 with short breaks and one hour lunch.
 • Price: €475.00
 • Included: Included in the course fee is NOLS Wilderness Medicine WFA 30 page handout, First Aid Pocket Guide, a patient assessment bandana, NOLS Wilderness Medicine WFA certification and CPR certification. Food & lodging is not included.
 • Description:

  Join us outside Helsinki, Finland for a 2,5 days of intense training in Wilderness First Aid. This course is taught in English.

  NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this Wilderness First Aid course is open to NOLS Wilderness Medicine grads who need to recertify their NOLS Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA). CPR is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios!

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness Advanced First Aid Courses (40 hours / timmar)

NOLS Wilderness Advanced First Aid | Abisko, Sweden | May 27 - June 1, 2024

 • Location: STF Abisko Turiststation, Abisko
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 - 18:00 each day.
 • Price: SEK 9850: - / USD $950.00 per person
 • Included: Included in the course fee is the NOLS Wilderness Medicine Textbook, hand-outs, course materials, WAFA and epinepherine certifications, CPR certification, a Pocket Guide and a patient assessment bandana.
 • Description:

  Join us at STF Abisko Turiststation for a Wilderness Advanced First Aid course in English. 46 hours+

  Five and a half days of intense training in Wilderness Advanced First Aid. NOLS Wilderness Medicine will teach you the skills needed so you can care for an injured friend or client until the pros arrive. These courses are open to everyone. No previous experience needed. A few spots on this WAFA course is open to folks who need to recertify their Wilderness First Responder (WFR). CPR and a larger evening scenario is included. We promise that you will have fun while learning really important skills! 50% of our time are hands-on with outdoor scenarios! A WAFA course is recommended for all Outdoor guides and instructors.

  Here is the link to the detailed description with prices, suggested lodging, cancellation policies etc. https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21519_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder Courses (80 hours / timmar)

NOLS Wilderness First Responder | Flåm, Norway | April 3-13, 2024

 • Location: Samfunnshuset in Flåm - 10 minutes walk from the Flåm Camping & Hostel where our lodging is.
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 - 17:30 each day
 • Price: USD $1650.00
 • Included: The course fee includes lodging 11 nights (shared rooms), course materials such as the NOLS Wilderness Medicine book, WFR work book, a patient assessment bandana, CPR certification, WFR certification and of course all gear needed for a medicine course (First aid kits, BP cuffs, stethoscope, litters, vaccum matresses, ensolite pads, sleepingbags etc.).
 • Description:

  A Wilderness First Responder (WFR) course is designed to provide you with the tools to take care of an injured person and to make critical medical and evacuation decisions in remote locations.

  The skills learned on a WFR course are needed whether you are a climber, a sea kayak instructor, a mountaineer, a backpacker or a person who live far away from clinics and hospitals. Calling 911 (US) or 112 (Europe) is not always possible.

  The WFR certification is highly recommended for members of ATTA, Swedish Mountain Guides and may other organizations in Europe.

  Lectures and demonstrations are combined with realistic scenarios where mock patients will challenge you to integrate your learning.

  Learning takes place both in the classroom and in outdoor settings regardless of weather conditions. Come prepared for wet, muddy, cold or hot environments.

  The course is open to the public and we usually receive participants from all over Europe and the US.

  Participants are required to pass both written and practical examinations to obtain WFR and CPR certification. Successful course completion earns you a NOLS Wilderness Medicine Adult & Child CPR certification and a NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Responder  & Epinepherine certification.

  The NOLS Wilderness Medicine 80-hour Wilderness First Responder course is international industry standard.

  Link to the Student Logistics with detailed course description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21516_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder | Kobarid, Slovenia | September 25 - October 5, 2024

 • Location: Kamp Koren, Kobarid, Slovenia
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 17:30 each day
 • Price: Euro €1350.00
 • Included: NOLS Wilderness Medicine handbook, NOLS Wilderness Medicine text book (sent to you when you pay your course fee), Patient Assessment bandana, CPR certification and NOLS Wilderness Medicine international WFR certification included. Lodging is not included.
 • Description:

  Crossing Latitudes and the Water Rescue Federation of Slovenia are together hosting a NOLS Wilderness Medicine course in Slovenia.

  The WFR course is designed to provide you with the tools to take care of an injured person and to make critical medical and evacuation decisions in remote locations.

  The skills learned on a WFR course are needed whether you are a climber, a sea kayak instructor, a mountaineer, a backpacker or a person who live far away from clinics and hospitals. Calling 911 (US) or 112 (Europe) is not always possible.

  Classroom lectures and demonstrations are combined with realistic scenarios where mock patients will challenge you to integrate your learning.

  Half of your time will be spent completing practical skills, case studies and scenarios designed to challenge your decision making abilities. Learning takes place both in the classroom and in outdoor settings regardless of weather conditions. Come prepared for wet, muddy, cold or hot environments.

  This WFR course is held at Kamp Koren, Kobarid, Slovenia. https://www.campingslovenia.com/

  We highly recommend that you book your lodging (tent site, caravan, an Eco chalet or glamping) at Kamp Koren – situated by the Soca River only 500 meters from the town of Kobarid. When you book your lodging at Kamp Koren mention that you are taking the NOLS Wilderness Medicine course. Phone: +386 (0)5 389 13 11 Email: info@kamp-koren.si

  Participants are required to pass both written and practical examinations to obtain WFR and CPR certification. Successful course completion earns you a NOLS Wilderness Medicine Adult & Child CPR certification and a NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Responder international certification.

  The NOLS Wilderness Medicine 80-hour Wilderness First Responder course is international industry standard.

  Here is a link to the detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21654_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder | Kandersteg, Switzerland | October 13-23, 2024

 • Location: Kandersteg International Scout Centre (KISC), Switzerland
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 17:30 each day. Day 6 is a day off.
 • Price: €1600.00 (11 nights of lodging included)
 • Included: The course fee includes lodging 11 nights (double rooms), course materials such as the NOLS Wilderness Medicine book, WFR work book, a patient assessment bandana, CPR certification, WFR certification and of course all gear needed for a medicine course (First aid kits, BP cuffs, stethoscope, litters, vaccum matresses, ensolite pads, sleepingbags etc.).
 • Description:

  Kandersteg International Scout Centre (KISC) is our host and a more dramatic setting for a WFR course will be hard to find. Last year we had 30 participants from 13 different countries. Kandersteg is centrally located in Europe – 65 km from Bern, the capital of Switzerland in the heart of the Bernese Alps. Kandersteg is a mecca for hikers offering hiking, via-ferrata paths and multi-pitch rock climbing.

  The skills learned on a WFR course are needed whether you are a climber, a sea kayak instructor, a mountaineer, a backpacker or a person who live far away from clinics and hospitals. Calling 911 (US) or 112 (Europe) is not always possible. The WFR course is designed to provide you with the tools to take care of an injured person and to make critical medical and evacuation decisions in remote locations.

  The WFR course is taught in English. NOLS Wilderness Medicine internationally recognized WFR is designed specifically to provide you with the tools to make critical medical and evacuation decisions in remote locations.

  Half of your time will be spent completing practical skills, case studies and scenarios designed to challenge your decision making abilities. Learning takes place both in the classroom and in outdoor settings regardless of weather conditions. Come prepared for wet, muddy, cold or hot environments.

  Here is the link to the detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21829_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder | Ponte de Barca, Portugal | December 11-21, 2024

 • Location: International Canyoning Academy headquarters in Ponte da Barca, Peneda-Gerês National Park, Portugal.
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 17:30 each day (except Day 6 which is a day off).
 • Price: Euro €1315.00
 • Included: The course fee includes the NOLS Wilderness Medicine book, WFR work book, a patient assessment bandana, WFR, CPR & Epinepherine certification and of course all gear needed for a medicine course (First aid kits, BP cuffs, stethoscope, litters, vaccum matresses, ensolite pads, sleepingbags etc.).
 • Description:

  A Wilderness First Responder (WFR) course is designed to provide you with the tools to take care of an injured person and to make critical medical and evacuation decisions in remote locations.

  The skills learned on a WFR course are needed whether you are a climber, a sea kayak instructor, a mountaineer, a backpacker or a person who live far away from clinics and hospitals. Calling 911 (US) or 112 (Europe) is not always possible.

  Lectures and demonstrations are combined with realistic scenarios every day. Leadership, decision making and First Aid is all combined in an intense but very fun education.

  We spend time outdoors regardless of weather conditions. Come prepared for wet, muddy, cold or hot environments.

  The course is open to the public and we usually receive participants from all over Europe and the US. Some folks might have previous experience, most have not.

  Participants are required to pass both written and practical examinations to obtain WFR and CPR certification. Successful course completion earns you a NOLS Wilderness Medicine Adult & Child CPR certification and a NOLS Wilderness Medicine Wilderness First Responder & Epinepherine certification.

  The NOLS Wilderness Medicine 80-hour Wilderness First Responder course is international industry standard.

  Link to the Student Logistics with detailed course description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21954_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder Recertification Courses

NOLS Wilderness First Responder Recertification | Flåm, Norway | April 19-21, 2024

 • Location: Samfunnshuset, Flåm, Norway
 • Language: English / Engelska
 • Time: 08:00 - 17:30 each day (Friday, Saturday & Sunday)
 • Price: NOK 5750:- or USD $575.00
 • Included: New NOLS Wilderness Medicine handbook , handouts, CPR certification and NOLS Wilderness Medicine international Wilderness First Responder certification included.
 • Description:

  Are your wilderness medicine protocols on the tip of your tongue or in the bottom of your pack? Join the leader in wilderness medicine for a three-day scenario-based course to review and practice evacuation and decision making guidelines. Our dynamic, experienced instructors will refresh you on the current techniques, protocols and controversies in the wilderness medicine field.

  The 3-day WFR Recertification course includes Adult/Child/Infant CPR & AED. This course is ideal for current Wilderness First Responders and Wildereness EMTs. The WFR Recertification course is pre-approved for 18 hours of EMT CEU’s by CECBEMS.

  WHO CAN RECERTIFY?  If you hold a current Wilderness First Responder certification of at least 70 hours, you can use this WFR-Refresher in order to recertify. If you have a Wilderness Advanced First Aid certification you can also refresh on the WFR-R course.

  After the  course you will receive a NOLS Wilderness Medicine WFR certification upon successful completion of your WFR Recert course. There is both a written and practical test that you have to pass. If you are a WAFA you will receive a WAFA card.

  Students  holding a current WFR certification from any other organization than NOLS Wilderness Medicine are REQUIRED to submit a photocopy of their certification card on the first day of the course.

  If you hold a current WFR certification from any other wilderness medicine organization with less than a 70 hour certification, you will receive a letter of course completion in lieu of a NOLS Wilderness Medicine WFR certification. This letter of completion may allow you to recertify with your original certifying organization. You must contact that organization prior to your NOLS Wilderness Medicine course to ensure that our course will meet their requirements for recertification.

  It is your responsibility to make sure your certification meets this standard. If you are unsure, please contact NOLS Wilderness Medicine before enrolling in a course and review the recertification portion of our website: https://www.nols.edu/en/courses/courses/wilderness-first-responder-recertification-WFRR/. NOLS Wilderness Medicine certifications will be afforded a one-year period after expiration within which to recertify. This course will also recertify those who hold a valid WEMT (wilderness portion only) or WAFA certification.

  Please email us for the detailed course description. This course is taught in English with participants from all over the world.

  Link to detailed Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21517_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder Recertification | Kandersteg, Switzerland | October 25-27, 2024

 • Location: Kandersted International Scout Center, Kandersteg, Switzerland
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 18:00 each day (Friday, Saturday & Sunday)
 • Price: USD $695.00 / €650.00 per person (25% VAT included). 4 nights lodging in double rooms included.
 • Included: New NOLS Wilderness Medicine handbook , handouts, CPR certification and NOLS Wilderness Medicine international Wilderness First Responder certification included. Lodging is also included.
 • Description:

  Are your wilderness medicine protocols on the tip of your tongue or in the bottom of your pack? Join the leader in wilderness medicine for a three-day scenario-based course to review and practice evacuation and decision making guidelines. Our dynamic, experienced instructors will refresh you on the current techniques, protocols and controversies in the wilderness medicine field.

  The 3-day WFR Recertification course includes Adult/Child CPR & AED. This course is ideal for current Wilderness First Responders and Wildereness EMTs. The WFR Recertification course is pre-approved for 18 hours of EMT CEU’s by CECBEMS.

  WHO CAN RECERTIFY?  If you hold a current Wilderness First Responder certification of at least 70 hours, you can use this WFR-Refresher in order to recertify. If you have a Wilderness Advanced First Aid certification you can also refresh on the WFR-R course.

  After the  course you will receive a NOLS Wilderness Medicine WFR certification upon successful completion of your WFR Recert course. There is both a written and practical test that you have to pass. If you are a WAFA you will receive a WAFA card.

  Students  holding a current WFR certification from any other organization than NOLS Wilderness Medicine are REQUIRED to submit a photocopy of their certification card on the first day of the course.

  If you hold a current WFR certification from any other wilderness medicine organization with less than a 70 hour certification, you will receive a letter of course completion in lieu of a NOLS Wilderness Medicine WFR certification. This letter of completion may allow you to recertify with your original certifying organization. You must contact that organization prior to your NOLS Wilderness Medicine course to ensure that our course will meet their requirements for recertification.

  It is your responsibility to make sure your certification meets this standard. If you are unsure, please contact NOLS Wilderness Medicine before enrolling in a course and review the recertification portion of our website: https://www.nols.edu/en/courses/courses/wilderness-first-responder-recertification-WFRR/. NOLS Wilderness Medicine certifications will be afforded a one-year period after expiration within which to recertify. This course will also recertify those who hold a valid WEMT (wilderness portion only) or WAFA certification.

  Please email us for the detailed course description. This course is taught in English with participants from all over the world.

  Link to the Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21830_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

   

   

Contact info@crossinglatitudes.com to register

NOLS Wilderness First Responder Recertification | Sjövik, Sweden | November 1-3, 2024

 • Location: Sjöviksgården, Sjövik, Sweden
 • Language: English
 • Time: 08:00 - 18:00 each day (Friday, Saturday & Sunday)
 • Price: SEK 7500:- (VAT included).
 • Included: New NOLS Wilderness Medicine handbook , handouts, CPR certification and NOLS Wilderness Medicine international Wilderness First Responder certification included. Food & Lodging included.
 • Description:

  Are your wilderness medicine protocols on the tip of your tongue or in the bottom of your pack? Join the leader in wilderness medicine for a three-day scenario-based course to review and practice evacuation and decision making guidelines. Our dynamic, experienced instructors will refresh you on the current techniques, protocols and controversies in the wilderness medicine field.

  The 3-day WFR Recertification course includes Adult/Child CPR & AED. This course is ideal for current Wilderness First Responders and Wildereness EMTs. The WFR Recertification course is pre-approved for 18 hours of EMT CEU’s by CECBEMS.

  WHO CAN RECERTIFY?  If you hold a current Wilderness First Responder certification of at least 70 hours, you can use this WFR-Refresher in order to recertify. If you have a Wilderness Advanced First Aid certification you can also refresh on the WFR-R course.

  After the  course you will receive a NOLS Wilderness Medicine WFR certification upon successful completion of your WFR Recert course. There is both a written and practical test that you have to pass. If you are a WAFA you will receive a WAFA card.

  Students  holding a current WFR certification from any other organization than NOLS Wilderness Medicine are REQUIRED to submit a photocopy of their certification card on the first day of the course.

  If you hold a current WFR certification from any other wilderness medicine organization with less than a 70 hour certification, you will receive a letter of course completion in lieu of a NOLS Wilderness Medicine WFR certification. This letter of completion may allow you to recertify with your original certifying organization. You must contact that organization prior to your NOLS Wilderness Medicine course to ensure that our course will meet their requirements for recertification.

  It is your responsibility to make sure your certification meets this standard. If you are unsure, please contact NOLS Wilderness Medicine before enrolling in a course and review the recertification portion of our website: https://www.nols.edu/en/courses/courses/wilderness-first-responder-recertification-WFRR/. NOLS Wilderness Medicine certifications will be afforded a one-year period after expiration within which to recertify. This course will also recertify those who hold a valid WEMT (wilderness portion only) or WAFA certification.

  Please email us for the detailed course description. This course is taught in English with participants from all over the world. Email us if you have questions after reading the course description.

  Here is the link to the Course Description: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21949_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Contact info@crossinglatitudes.com to register