NOLS Wilderness First Aid

NOLS Wilderness First Aid

Posted on: February 13th, 2023 by lena

Denna NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs är bara öppen till Friluftfrämjandets medlemmar.

Mejla oss på info@crossinglatitudes.com för mer information

Länk till detaljerad kursbeskrivning kommer snart.

Comments are closed.