NOLS Wilderness First Aid

NOLS Wilderness First Aid

Posted on: February 13th, 2023 by lena

Denna NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs är bara öppen till Friluftfrämjandets ledare i region Väst.

Mejla oss på info@crossinglatitudes.com så hjälper vi dig att hitta en annan kurs.

Länk till detaljerad kursbeskrivning:

https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21003_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Comments are closed.