NOLS Wilderness First Aid

NOLS Wilderness First Aid

Posted on: February 12th, 2024 by lena

Denna kurs är bokad av Friluftsfrämjandet Västa regionen. Om du är ledare eller medlem i Friluftsfrämjandet och intresserad så mejla Anna Haglund på Anna.Haglund@friluftsframjandet.se

Om du vill ha den detaljerade kursbeskrivningen eller boka kurs för din grupp så mejla oss på info@crossinglatitudes.com

Comments are closed.