NOLS Wilderness First Aid

NOLS Wilderness First Aid

Posted on: July 7th, 2022 by lena

NOLS Wilderness Medicine (https://www.nols.edu/en/courses/wilderness-medicine/) första-hjälpenkurs fokuserar på friluftsrelaterade skador och sjukdomar. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska som möjligt. Vi varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden.

På 3-dagars långa första-hjälpenkurser har vi lite extra tid för diskussioner, reflektion och historier.

Kursmaterialet täcker bl.a. patientundersökning, ryggskador, skallskador, sårskötsel, muskel- och skelettskador, medvetslöshet, brännskador, behandlingsmetoder, allergier, nedkylning, värmerelaterade sjukdomar, Hjärt- och lungräddning, evakueringsbeslut och mycket mer. Se lista på alla ämnen i kursbeskrivningen. Vårt mål är att L-ABCDE och den fokuserade patientundersökningen ska sitta i märgen efter dessa dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.

Länk till detaljerad kursbeskrivning: https://www.nols.edu/portal_media/wmi/course_files/WMI_21925_CourseDescription-RegistrationTravelLodging.pdf

Comments are closed.